Liplijn Elektrotechniek verzorgt keuringen van elektrotechnische installaties, waaronder ook noodverlichting. Wij controleren of uw installaties voldoen aan de wettelijke normen en regels, en voeren de keuring uit op het door uw verzekering vereiste tijdstip. Uiteraard kunt u ook los daarvan vragen om een keuring van de elektra in uw woning of bedrijfspand, want zeker bij elektra moet veiligheid voorop staan! Zo nodig voeren wij de aanpassingen graag voor u uit.

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie, een afspraak of een offerte (vrijblijvend).